Podręczniki 2021/2022

Podręczniki na rok szkolny 2021/2022 Oddziały ponadpodstawowe Technikum Nr 3 klasy pierwsze III Liceum Ogólnokształcące klasy pierwsze Oddziały ponadgimnazjalne Technikum Nr 3 – klasy trzecie i czwarte III Liceum Ogólnokształcące – klasy trzecie

Wykaz placówek realizujących badania dla kandydatów do Technikum

1. Informacje do rodziców uczniów i kandydatów do Technikum Nr 3 są dostępne na stronie: https://mwomp.pl/badania-uczniow-wykonywane-przez-mwomp-w2016-roku/ 2. Wykaz placówek realizujących badania dla kandydatów Technikum Nr 3 z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia jest dostępny pod linkiem: https://mwomp.pl/badania-dla-kandydatow-do-szkol-ponadpodstawowych-lubwyzszych-i-na-kwalifikacyjne-kursy-zawodowe-uczniow-tych-szkol-studentowsluchaczy-kwalifikacyjnych-kursow-zawodowych-oraz-uczestnikow-studiow/

Elektroniczne przesyłanie wniosków do szkoły

Elektroniczne przesyłanie wniosków W dniach 15 czerwca – 10 lipca kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły. Wnioski te składane są elektronicznie w systemie Naboru Szkół Ponadpodstawowych Vulcan, a następnie wysyłane do nas na odpowiednią skrzynkę e-mail. Wnioski prosimy przesyłać odpowiednio do wybranego przez siebie kierunku na poniższe adresy: rekrutacja.lo@zs3piaseczno.pl – kandydaci do III Liceum Ogólnokształcącego rekrutacja.t@zs3piaseczno.pl – kandydaci do Technikum Nr 3 W temacie wiadomości proszę podać w tej kolejności: nazwisko i imię, klasa (np. Nowak Jan, …

Rekrutacja cudzoziemców i osób przybywających z zagranicy

Informacja dla kandydatów, którzy ze względów formalnych nie będą mogli złożyć aplikacji w elektronicznym systemie rekrutacji, szczególnie cudzoziemcy lub powracający z zagranicy Kandydat przybywający z zagranicy jest przyjmowany do Zespołu Szkół Nr 3, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Kandydat przyjmowany jest do: III Liceum Ogólnokształcącego na podstawie dokumentów wymienionych poniżej; Technikum Nr 3 na podstawie dokumentów wymienionych poniżej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Dokumenty niezbędne w …

Krok po kroku – rekrutacja elektroniczna 2020/2021

Krok po kroku – rekrutacja elektroniczna 2020/2021 Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych Startujesz od: ➢ zapoznania się ze szczegółową ofertą szkół. Możesz wejść na stronę internetową każdej szkoły uczestniczącej w naborze (wykaz szkół Powiatu Piaseczyńskiego dostępny na stronie www.piaseczno.pl w zakładce Rekrutacja 2020/2021) . ➢ Od 4.06.20120 r. pod adresem https://warszawa.edu.com.pl zapoznania się z ofertą edukacyjną wszystkich szkół będących w elektronicznym systemie naboru tj. szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Piaseczyński, Gminę …