Rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja uzupełniająca – od 3 sierpnia do 5 sierpnia do godz. 15. 00 Rekrutacja uzupełniająca do naszych szkół odbywa się tradycyjnie – papierowo. Natomiast rekrutacja do szkół prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawę odbywa się w systemie elektronicznym. W związku z tym kandydaci, którzy będą chcieli wziąć udział w rekrutacji do szkół warszawskich, logują się na swoje dotychczasowe konta, wypełniają wniosek (widząc szkoły warszawskie) i składają do szkoły pierwszego wyboru. Jeżeli kandydat chciałby przystąpić do rekrutacji …

Podręczniki 2021/2022

Podręczniki na rok szkolny 2021/2022 Oddziały ponadpodstawowe Technikum Nr 3 klasy pierwsze klasy drugie i trzecie III Liceum Ogólnokształcące klasy pierwsze klasy drugie i trzecie Oddziały ponadgimnazjalne Technikum Nr 3 – klasy trzecie i czwarte III Liceum Ogólnokształcące – klasy trzecie

Wykaz placówek realizujących badania dla kandydatów do Technikum

1. Informacje do rodziców uczniów i kandydatów do Technikum Nr 3 są dostępne na stronie: https://mwomp.pl/badania-uczniow-wykonywane-przez-mwomp-w2016-roku/ 2. Wykaz placówek realizujących badania dla kandydatów Technikum Nr 3 z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia jest dostępny pod linkiem: https://mwomp.pl/badania-dla-kandydatow-do-szkol-ponadpodstawowych-lubwyzszych-i-na-kwalifikacyjne-kursy-zawodowe-uczniow-tych-szkol-studentowsluchaczy-kwalifikacyjnych-kursow-zawodowych-oraz-uczestnikow-studiow/

Elektroniczne przesyłanie wniosków do szkoły

Elektroniczne przesyłanie wniosków W dniach 15 czerwca – 10 lipca kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły. Wnioski te składane są elektronicznie w systemie Naboru Szkół Ponadpodstawowych Vulcan, a następnie wysyłane do nas na odpowiednią skrzynkę e-mail. Wnioski prosimy przesyłać odpowiednio do wybranego przez siebie kierunku na poniższe adresy: rekrutacja.lo@zs3piaseczno.pl – kandydaci do III Liceum Ogólnokształcącego rekrutacja.t@zs3piaseczno.pl – kandydaci do Technikum Nr 3 W temacie wiadomości proszę podać w tej kolejności: nazwisko i imię, klasa (np. Nowak Jan, …

Rekrutacja cudzoziemców i osób przybywających z zagranicy

Informacja dla kandydatów, którzy ze względów formalnych nie będą mogli złożyć aplikacji w elektronicznym systemie rekrutacji, szczególnie cudzoziemcy lub powracający z zagranicy Kandydat przybywający z zagranicy jest przyjmowany do Zespołu Szkół Nr 3, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Kandydat przyjmowany jest do: III Liceum Ogólnokształcącego na podstawie dokumentów wymienionych poniżej; Technikum Nr 3 na podstawie dokumentów wymienionych poniżej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Dokumenty niezbędne w …