15.09.2022 – zakończenie przyjmowania deklaracji na egzamin zawodowy PP 2019 i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie PP2017

Przypominamy że 15 września upływa termin składania deklaracji deklaracji na egzamin zawodowy PP 2019 i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie PP2017. Poniżej załączone są druki deklaracji w poszczególnych zawodach, dla uczniów kształcących się wg PP 2019 i  PP2017. Podstawa Programowa 2019 – czteroletnie technikum po gimnazjum i 5 letnie technikum po szkole podstawowej:   Nazwa zawodu Symbol cyfrowy Symbol kwalifikacji Nazwa kwalifikacji deklaracja  Technik architektury krajobrazu 314202 OGR.3 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury …

Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego

Osoby, które nie zaliczyły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie egzaminu lub egzaminu zawodowego a chcące ponownie przystąpić proszone są o jak najszybsze złożenie deklaracji. Formularze są dostępne w koszyczku obok pokoju 11 (pod tablicą i informacjami) lub  można pobrać z linku – deklaracja zawodowa. Deklaracje należy złożyć do 15.09.2021  

KOMUNIKAT CKE! klasy III, IV i absolwenci – przybory na egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 r. KOMUNIKAT część pisemna egzaminu część praktyczna egzaminu  

Składanie wniosków 2021/2022

Wniosek wygenerowany w systemie można złożyć do szkoły pierwszego wyboru: osobiście – do urny wystawionej przy wejściu do szkoły od ul. Chyliczkowskiej lub elektronicznie – podpisane i zeskanowane wnioski kandydat liceum przesyła na adres liceum@zs3piaseczno.pl kandydat technikum przesyła na adres technikum@zs3piaseczno.pl

Komunikat dla uczniów klas maturalnych zakwaterowanych w Internacie.

Informujemy, że na czas egzaminów maturalnych internat zostanie uruchomiony dla mieszkańców. Uczniowie klas maturalnych, zainteresowani zakwaterowaniem  w internacie w czasie matury proszeni są o kontakt z Kierownikiem Internatu dzwoniąc pod nr tel. 509 291 760. Prosimy o informacje do dnia 30 kwietnia br. Kierownik Internatu Małgorzata Nowak      

Deklaracje na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lato 2021

Uczniowie którzy nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i chcą poprawić wynik w sesji lato 2021, muszą wypełnić  i przesłać do 08.04.21 deklarację o chęci przystąpienia do egzaminu.  Po wypełnieniu proszę o podpisanie deklaracji osobiści i przysłanie jej w formie skanu  na adres a.baczkowska@zs3piaseczno.pl Dla przypomnienia poniżej zamieszczone zostały numery i nazwy kwalifikacji w poszczególnych zawodach: technik architektury krajobrazu nr zawodu 314202 RL.21; Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu; RL.22; Organizacja prac …

Deklaracje na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja lato 2021

Uczniowie, którzy nie zgłosili się na egzamin w sesji zimowej 2021, a chcą poprawić daną część egzaminu, proszeni są o wypełnienie deklaracji, wydrukowanie, podpisanie i przesłanie jej skanem na adres a.baczkowska@zs3piaseczno.pl  do dnia 07.02.2021 Deklaracja na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (do pobrania w formacie WORD do uzupełnienia po naciśnięci prawego przycisku myszy i wybraniu polecenia “otwórz w nowej karcie”) WZÓR wypełnienia