15.09.2022 – zakończenie przyjmowania deklaracji na egzamin zawodowy PP 2019 i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie PP2017

Przypominamy że 15 września upływa termin składania deklaracji deklaracji na egzamin zawodowy PP 2019 i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie PP2017.

Poniżej załączone są druki deklaracji w poszczególnych zawodach, dla uczniów kształcących się wg PP 2019 i  PP2017.

Podstawa Programowa 2019 – czteroletnie technikum po gimnazjum i 5 letnie technikum po szkole podstawowej:

 

Nazwa zawodu

Symbol cyfrowy Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji


deklaracja 

Technik architektury krajobrazu

314202


OGR.3 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

druk deklaracji 

OGR.4 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

druk deklaracji 

Technik hodowca koni 314203 ROL. 06 Organizacja chowu i hodowli koni druk deklaracji 
ROL.07 Szkolenie i użytkowanie koni druk deklaracji 

Technik

ogrodnik

314205 OGR.02 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych druk deklaracji 
OGR.05 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych druk deklaracji 
Technik weterynarii 324002 ROL. 11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt pod koniec klasy III (V let)
ROL.12 Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

pod koniec I półrocza klasy IV

Pod koniec I półrocza klasy V

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Panel dostępności