Dozwolone przybory na egzamin zawodowy

W poniższych komunikatach znajduje się wykaz dozwolonych przyborów, które uczeń musi przynieść na egzamin. Etap pisemny – komputerowy Etap praktyczny – dokumentacja Wskazane w komunikacie wyposażenie należy przynieść na egzamin w przezroczystych koszulkach. Etap praktyczny – w formule wykonanie – technik ogrodnik i technik hodowca koni – całe wskazane przez CKE wyposażenie będzie znajdowało się na stanowisku. Uczeń zgłasza się z dokumentem tożsamości, długopisem piszącym w kolorze czarnym i w odpowiednim stroju roboczym.

Ubezpieczenie uczniów na czas trwania praktyk zawodowych

W związku z uczestniczeniem  uczniów klas Technikum Nr 3 w praktykach zawodowych II semestrze nauki,  Szkoła opłaca polisy ubezpieczeniowe NNW. Ubezpieczenie obowiązuje przez 24 h/7dni w tygodniu i uwzględnia ryzyko związane z nauką zawodu w poszczególnych zawodach. Zachęcamy do zapoznanie się z OWU i informacją o zakresie ubezpieczenia. Dokument o produkcie ubezpieczeniowym NNW PZU Edukacja  Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

Wyniki egzaminów zawodowych w sesji ZIMA 2024

 Wyniki egzaminów zawodowych zostaną podane w systemie elektronicznym SIOEPKZ 27 marca 2024. Zdający logują się na swoje konta i sprawdzają wyniki on – line. Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu lub nie uczestniczyli w sesji ZIMA 2024 (a byli do niej zgłoszeni) mogą w ciągu 7 dni złożyć ponownie deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego i przystąpią w sesji LATO 2024. Terminy sesji LATO 2024 03.06.2024 – egzamin część praktyczna  – formuła „D” 4 – 5.06.2024 – …

Komunikat CKE w sprawie wyników egzaminów zawodowych etap pisemny

W związku z publikacją w dniu 22.01.2024 r. wstępnej informacji o wynikach egzaminu zawodowego z części pisemnej przeprowadzanej na komputerze, CKE zwraca się z uprzejmą prośbą o poinformowanie zdających, że wyniki będą dostępne w portalu zdającego: https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl Uprzejmie przypominamy, że zdający, aby móc się zalogować do portalu musi znać swój login i hasło. Jeżeli zdający nie zna loginu lub hasła to może zresetować hasło podając swój PESEL. Nowy link aktywacyjny zostanie przesłany na adres e-mail …

Komunikat o przyborach pomocniczych w sesji Zima 2024

Komunikaty o przyborach pomocniczych dla uczniów kształcących się w danych latach w Podstawach Programowych 2017 – absolwenci  i 2019 – uczniowie. Komunikat o przyborach pomocniczych – część pisemna w sesji Zima 2024 – PP2019 Komunikat o przyborach pomocniczych – część pisemna w sesji Zima 2024 – PP 2017 Komunikat o przyborach pomocniczych – część praktyczna w sesji Zima 2024 – PP 2019 Komunikat o przyborach pomocniczych – część praktyczna w sesji Zima 2024 – PP …