Rekrutacja

Zapraszamy kandydatów i ich rodziców na wydarzenie  przygotowane przez firmę VULCAN, na którym zaprezentowany zostanie proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowowych w oparciu o system firmy VULCAN. Podczas prezentacji kandydaci dowiedzą się, jak wygląda tegoroczny harmonogram naboru, na co zwrócić szczególną uwagę, jakie dokumenty dostarczają kandydaci do szkół. Zaprezentowany zostanie proces wyboru placówek oraz podpisywania elektronicznego wniosku.
Wydarzenie rozpocznie się 13 maja 2021 r. o godzinie 17:00, będzie trwać maksymalnie 90 minut.
Webinarium jest darmowe i dostępne dla wszystkich zainteresowanych bez żadnych ograniczeń. Webinar będzie udostępniony przez stronę rozprowadzającą www.vulcan.edu.pl/akcjarekrutacja, która przekieruje kandydatów na właściwe wydarzenie na serwisie YouTube.


Od 17 maja 2021 rozpoczyna się składanie wniosków o przyjęcie do naszych szkół. 

 • Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa, logują się do systemu https://warszawa.edu.com.pl korzystając z zakładki „Zaloguj się”, wprowadzając login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach.
 • Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym
  nie jest m.st. Warszawa, samodzielnie zakładają konta w systemie korzystając z zakładki „Zgłoś
  kandydaturę”, wprowadzają nr PESEL.

Kandydaci wypełniają wniosek w systemie. Mogą wskazać dowolną liczbę szkół prowadzonych
przez m.st. Warszawę, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Listę wybranych oddziałów w szkołach
układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.

Wydrukowany i podpisany wniosek przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego oraz
dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru. Wniosek można złożyć:

 • osobiście – do urny wystawionej przy wejściu do szkoły od ul. Chyliczkowskiej
 • elektronicznie – podpisane i zeskanowane wnioski
   • kandydat liceum przesyła na adres liceum@zs3piaseczno.pl
   • kandydat technikum przesyła na adres technikum@zs3piaseczno.pl

Kandydaci do Technikum Nr 3 otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Skierowania będą wyłożone przy wejściu do szkoły, są też do pobrania na naszej stronie – Skierowania na badania.
Wykaz przychodni zostanie opublikowany na stronie internetowej Biura Edukacji: edukacja.warszawa.pl.

Podania do internatu będą dostępne po ogłoszeniu list osób przyjętych do naszych szkół. Telefon kontaktowy do internatu 509 291 760.


Zasady rekrutacji w Zespole Szkół Nr 3

Najczęściej zadawane pytania dotyczące rekrutacji w naszej szkole

Harmonogram rekrutacji elektronicznej m.st. Warszawy

Najczęściej zadawane pytania ze strony edukacja.warszawa.pl

Harmonogram rekrutacji  na rok szkolny 2021/2022  

Informacja Ministerstwa Edukacji i Nauki na temat rekrutacji 2021/2022Nasza oferta na rok szkolny 2021/2022:

III Liceum Ogólnokształcące

  • klasa humanistyczna
   Przedmioty rozszerzone
     • język polski
     • historia
     • język angielski

   Języki obce

     • język angielski
     • język niemiecki

   Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

     • język polski
     • matematyka
     • historia
     • język angielski

   Ukierunkowanie na studia wyższe

     • prawo
     • filologia polska
     • historia
     • socjologia i nauki społeczne
     • dziennikarstwo
     • stosunki międzynarodowe
     • europeistyka
     • kulturoznawstwo i inne kierunki humanistyczne
   klasa biologiczno-chemiczna

   Przedmioty rozszerzone

     • biologia
     • chemia
     • język angielski

   Języki obce

     • język angielski
     • język niemiecki

   Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

     • język polski
     • matematyka
     • biologia
     • chemia

   Ukierunkowanie na studia wyższe:

     • medycyna
     • stomatologia
     • farmacja
     • zdrowie publiczne
     • biotechnologia
     • weterynaria
     • zootechnika
     • diagnostyka laboratoryjna
     • żywienie i dietetyka
     • psychologia
     • rehabilitacja
   klasa geograficzno-językowa

   Przedmioty rozszerzone

     • język angielski
     • wiedza o społeczeństwie
     • geografia

   Języki obce

     • język angielski
     • język niemiecki

   Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

     • język polski
     • matematyka
     • język angielski
     • geografia

   Ukierunkowanie na studia wyższe

     • socjologia i nauki społeczne
     • stosunki międzynarodowe
     • turystyka i rekreacja
     • krajoznawstwo
     • kierunki filozoficzne
     • geografia
     • geologia
     • geodezja i kartografia
     • filologia angielska
     • inne kierunki wymagające matury z angielskiego, WOS albo geografii

w Technikum Nr 3

technik ogrodnik

Przedmioty rozszerzone

 • biologia

Języki obce

 • język angielski
 • język niemiecki

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • biologia

Jak pracuje technik ogrodnik?

 • Zakłada i prowadzi uprawy ogrodnicze
 • Prowadzi produkcję sadowniczą, warzywniczą lub/i roślin ozdobnych
 • Eksploatuje środki techniczne stosowane w ogrodnictwie
 • Planuje i organizuje prace ogrodnicze
 • Planuje prace związane z uprawą roślin sadowniczych, warzywniczych i ozdobnych

Co może robić absolwent technikum w zawodzie technik ogrodnik?

 • Kontynuować naukę na studiach wyższych
 • Planować organizację gospodarstwa ogrodniczego
 • Organizować procesy produkcji i pracy w gospodarstwie ogrodniczym
 • Wykonywać zabiegi składające się na technologie produkcji ogrodniczej
 • Prowadzić uproszczoną rachunkowość i obliczać opłacalność produkcji ogrodniczej

Jak wygląda nauka w klasie w zawodzie technik ogrodnik?

W planie lekcji są:

 • przedmioty ogólnokształcące
 • przedmioty zawodowe z zakresu ogrodnictwa (m.in. sadownictwo, warzywnictwo, rośliny ozdobne) – teoretyczne i praktyczne

Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie ogrodu szkolnego, w szklarni szkolnej oraz w pracowni ogrodnictwa,

Praktyka zawodowa odbywa się m.in. w ogrodach botanicznych w Powsinie i Warszawie, w SGGW w Warszawie,

Uczniowie uczestniczą w licznych wycieczkach przedmiotowych do ogrodów botanicznych, zakładów ogrodniczych, wiodących szkółek roślin ozdobnych.

Warunki psychofizyczne kandydata

 • zdolności manualne,
 • sprawność fizyczna,
 • zainteresowanie przyrodą,
 • cierpliwość, dokładność, obowiązkowość,
 • zdolności organizacyjne,
 • spostrzegawczość i zdolność prowadzenia obserwacji.
technik hodowca koni

Przedmioty rozszerzone

   • biologia

Języki obce

   • język angielski
   • język niemiecki

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

   • język polski
   • matematyka
   • język angielski
   • biologia

Co może robić absolwent technikum w zawodzie technik hodowca koni?

 • Kontynuować naukę na studiach wyższych.
 • Podejmować pracę w przedsiębiorstwach specjalizujących się w chowie, hodowli i użytkowaniu koni.
 • Prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne.
 • Samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Jak pracuje technik hodowca koni?

 • Organizuje i prowadzi chów i hodowlę koni.
 • Organizuje produkcję w gospodarstwie rolnym.
 • Obsługuje środki techniczne w rolnictwie.
 • Żywi konie.
 • Szkoli, użytkuje i transportuje konie.
 • Przygotowuje konie do zawodów, pokazów i sprzedaży.
 • Prowadzi rekreację i turystykę konną w gospodarstwie rolnym.

Jak wygląda nauka w klasie w zawodzie technik hodowca koni?

W planie lekcji są:

 • przedmioty ogólnokształcące
 • przedmioty zawodowe z zakresu hodowli koni (m.in. chów i hodowla koni, szkolenie koni, użytkowanie koni, rekreacja i turystyka konna) – teoretyczne i praktyczne
 • jazda konna – po 2 godziny w tygodniu od klasy drugiej

Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie stajni oraz w krytej ujeżdżalni, z wykorzystaniem 10 koni szkolnych

Co roku jesienią organizujemy uroczyste obchody Hubertusa

Praktyka zawodowa m.in. w wiodących polskich stadninach i prywatnych ośrodkach jeździeckich, na SK Walewice, SK Nad Wigrami, TWK Służewiec, KJ Szary itp.

Planujemy liczne szkolenia w tym:

 • lonżowania koni z najlepszymi instruktorami w tym zakresie
 • podstawy masażu koni
 • naturalne metody pracy z koniem

Uczniowie uczestniczą w licznych hipicznych wydarzeniach sportowych np. Warsaw Jumping, ZR w skokach i powożeniu, Dzień Konia na terenie Łazienek Królewskich oraz w licznych wycieczkach przedmiotowych do stadnin na terenie Polski, na Tory Wyścigów Konnych na Służewcu, do stajni i kliniki SGGW, na zawody World Cup na Torwarze itp.

Warunki psychofizyczne kandydata

 • sprawność fizyczna,
 • brak alergii na sierść i kurz,
 • zainteresowanie przyrodą i właściwy stosunek do zwierząt,
 • cierpliwość, dokładność, obowiązkowość,
 • zdolności organizacyjne,
 • spostrzegawczość i opanowanie.
technik architektury krajobrazu

Przedmioty rozszerzone

   • geografia

Języki obce

   • język angielski
   • język niemiecki

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

   • język polski
   • matematyka
   • język angielski
   • geografia

Co może robić absolwent technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu?

 • Kontynuować naukę na studiach wyższych.
 • Urządzać i pielęgnować tereny zieleni.
 • Projektować elementy architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych.
 • Pielęgnować i konserwować istniejące i projektowane elementy architektury krajobrazu.
 • Prowadzić uproszczoną rachunkowość i sporządzać kosztorysy.

Jak pracuje technik architektury krajobrazu?

 • Projektuje, urządza i pielęgnuje roślinne obiekty architektury krajobrazu.
 • Przygotowuje rośliny ozdobne do urządzania obiektów architektury krajobrazu.
 • Wykonuje i pielęgnuje roślinne obiekty architektury krajobrazu.
 • Organizuje prace związane z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.
 • Kształtuje i projektuje obiekty małej architektury krajobrazu.

Jak wygląda nauka w klasie w zawodzie technik architektury krajobrazu

W planie lekcji są:

 • przedmioty ogólnokształcące;
 • przedmioty zawodowe z zakresu architektury krajobrazu (m.in. podstawy architektury krajobrazu, urządzanie obiektów architektury krajobrazu, rośliny ozdobne) – teoretyczne i praktyczne.

Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie ogrodu szkolnego, w szklarni szkolnej oraz w pracowni architektury krajobrazu

W pracowni architektury krajobrazu znajdują się: stoły kreślarskie z przykładnicami, rysownice, sztalugi, zestawy kreślarskie, planimetry mechaniczne, a do pomiarów w terenie niwelator optyczny.

Praktyka zawodowa m.in. w ogrodach botanicznych w Powsinie i Warszawie, w Łazienkach Królewskich, w Parku w Wilanowie

Uczniowie uczestniczą w licznych wycieczkach przedmiotowych do ogrodów botanicznych, parków i ogrodów, wiodących szkółek roślin ozdobnych

Warunki psychofizyczne kandydata

 • zdolności manualne,
 • sprawność fizyczna,
 • zainteresowanie przyrodą,
 • cierpliwość, dokładność, obowiązkowość,
 • zdolności organizacyjne,
 • spostrzegawczość i zdolność prowadzenia obserwacji.
technik weterynarii

Przedmioty rozszerzone

   • biologia

Języki obce

   • język angielski
   • język niemiecki

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

   • język polski
   • matematyka
   • język angielski
   • biologia

Co może robić absolwent technikum w zawodzie technik weterynarii?

 • Kontynuować naukę na studiach wyższych.
 • Sprawować opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych.
 • Podawać leki dostępne bez recepty lub zaordynowane przez lekarza weterynarii.
 • Wykonywać zabiegi sanitarno-higieniczne i fizykoterapeutyczne.
 • Pobierać próby do badań laboratoryjnych i wykonywać badania kliniczne, które są niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy.
 • Udzielać pierwszej pomocy zwierzętom.
 • Asystować przy zabiegach chirurgicznych oraz przy sekcji zwłok zwierząt.
 • Wykonywać czynności pielęgnacyjne i opiekuńcze (np. fryzjerstwo, prowadzenie schroniska, hotelu).
 • Zdobywać dalsze kwalifikacje np. kontrolera sanitarnego, inseminatora.
 • Prowadzić gospodarstwo rolnicze lub zatrudnić się w firmach związanych z agrobiznesem.

Co robi technik weterynarii?

 • Prowadzi chów, hodowlę i inseminację zwierząt.
 • Wykonuje zabiegi inseminacji zwierząt.
 • Wykonuje czynności pomocnicze w zakresie usług weterynaryjnych.
 • Wykonuje czynności pomocnicze w profilaktyce, diagnozowaniu i leczeniu chorób zwierząt.
 • Wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne u zwierząt.
 • Wykonuje czynności pomocnicze z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej.
 • Wykonuje czynności pomocnicze z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • Wykonuje czynności pomocnicze podczas badania przedubojowego zwierząt i poubojowego mięsa.

Jak wygląda nauka w klasie w zawodzie technik weterynarii?

W planie lekcji są:

 • przedmioty ogólnokształcące,
 • przedmioty zawodowe z zakresu weterynarii (m.in. anatomia i fizjologia zwierząt, choroby zwierząt, diagnostyka chorób zwierząt, rozród zwierząt) – teoretyczne i praktyczne.

Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie stajni szkolnej oraz w doskonale wyposażonej pracowni weterynarii i pracowni pielęgnacji zwierząt

Uczniowie uczestniczą w bardzo licznych wycieczkach zawodowych i warsztatach organizowanych przez lekarzy weterynarii z zakresu żywienia zwierząt, pielęgnacji zwierząt, hodowli zwierząt amatorskich, gospodarstw i ferm hodowlanych i instytucji weterynaryjnych (np. Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Piasecznie)

Praktyka zawodowa m.in. w SGGW, w gospodarstwach hodowlanych, wiodących gabinetach i lecznicach weterynaryjnych na terenie Warszawy, w schroniskach i pensjonatach dla zwierząt

Warunki psychofizyczne kandydata

 • zamiłowanie do pracy ze zwierzętami,
 • zainteresowanie przyrodą i właściwy stosunek do zwierząt,
 • cierpliwość, dokładność, obowiązkowość,
 • zdolności organizacyjne,
 • spostrzegawczość i zdolność prowadzenia obserwacji.