Akademia przyszłości – projekt edukacyjny dla uczniów LO – klasy I

W naszej szkole rozpoczął się nabór do projektu „Akademia Przyszłości”, w ramach którego planowane są działania dydaktyczne dla młodzieży w wieku 15-16 lat (uczniowie klas I LO) oraz realizacja warsztatów edukacyjnych dla rodziców.

Wsparcie dla młodzieży w ramach projektu organizowane jest w celu wywarcia trwałego wpływu na postawy uczestników projektu w wyborze dalszej ścieżki rozwoju zawodowego a także:

 • stymulowania intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia
 • inspirowanie do twórczego myślenia, rozwijania zainteresowań i pasji
 • propagowanie kultury innowacyjności
 • zapoznanie się ze środowiskiem akademickim i uczelnią, jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości
 • rozbudzenia ciekawości poznawczej wśród młodzieży
 • integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich, a także do wsparcia działalności i podwyższenia jakości już prowadzonych działań .

Zadania dla uczestników projektu zostały tak dobrane, aby trwale wpłynęły na ich postawy i wspomogły ich  w wyborze dalszej ścieżki rozwoju zawodowego.

Wsparcie dla rodziców/ opiekunów prawnych w ramach projektu organizowane jest w ramach rozwoju kompetencji wychowawczych i społecznych. Warsztaty mają uczyć rodziców jak postępować z młodzieżą, aby rozwijać ich kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne, tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy. Treści programowe dla uczestników projektu oraz dla rodziców/ opiekunów prawnych będą wyrażane językiem wrażliwym na płeć i nie zawierać stereotypów  o rolach społecznych płci.

W projekcie przewidziano realizację działań dydaktycznych dla młodzieży w wieku 15-16 lat w następującej tematyce:

 • Umysł karmiony wiedzą zawsze ma apetyt na więcej -SGGW (7 grup po 15 osób po 8 godzin- warsztaty dwudniowe)
 • Zrozumieć siebie żeby zrozumieć świat autoprezentacji i rozwoju potencjału indywidualnego– SGGW (7 grup po 15 osób po 8 godzin- warsztaty dwudniowe)
 • Warsztaty twórczego myślenia-SGGW (7 grup po 15 osób po 8 godzin- warsztaty dwudniowe)
 • Zrób to sam- możliwości przedsiębiorczego wykorzystania rękodzieła-SGGW (7 grupa po 15 osób po 8 godzin- warsztaty dwudniowe)
 • Teoria Rozwiązań Innowacyjnych Zadań – UPEMI (7 grup po 15 osób po 8 godzin- warsztaty dwudniowe)
 • Żywność i żywienie– UPEMI (7 grup po 15 osób po 8 godzin- warsztaty dwudniowe)
 • START w biznes– UPEMI (7 grup po 15 osób po 8 godzin- warsztaty trzydniowe)
 • Rozwijanie kompetencji życiowych młodzieży szkolnej– SGGW (7 grup po 15 osób po 8 godzin- warsztaty pięciodniowe)

W projekcie przewidziano realizację warsztatów edukacyjnych dla rodziców i opiekunów prawnych w ramach kompetencji wychowawczych i społecznych (4 grupy max po 13 osób po 8 godzin- warsztaty dwudniowe). Projekt obejmuje ćwiczenia (programy kształcenia oraz ćwiczenia z elementami pracy w grupy prowadzone pod okiem trenerów specjalizujących się w danej tematyce, w salach szkolnych wyposażonych w niezbędny sprzęt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Panel dostępności