Termin poprawkowy egzaminu maturalnego

3.10. TERMIN POPRAWKOWY Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej, pod warunkiem że: przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej oraz przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej. Absolwent z ubiegłych lat może przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym, jeżeli nie zdał …

Wyniki egzaminów zawodowych sesja LATO 2024

Wyniki egzaminów zawodowych zostaną podane w systemie elektronicznym SIOEPKZ  30sierpnia 2024. Zdający logują się na swoje konta i sprawdzają wyniki on – line. Deklaracje na sesję ZIMA 2025 będą przyjmowane od dnia 02.09.2024 do 15.09.2024. Druki dostępne są na stronie szkoły w zakładce: ORGANIZACJA / EGZAMINY/ EGZAMIN ZAWODOWY. Absolwenci szkoły chcący przystąpić ponownie do egzaminu zawodowego wypełnioną deklarację mogą złożyć osobiście w p. nr 11 lub przysłać na adres a.baczkowska@zs3piaseczno.pl

Zasady ubezpieczenia uczniów na czas trwania praktyk zawodowych.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Piasecznie informuje, że przez cały czas trwania praktyk zawodowych, również w okresie wakacji uczniowie objęci są przez 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu ubezpieczeniem NNW. Ogólne warunki ubezpieczenia    i informacja o produkcie przedstawiona jest poniżej. Ubezpieczenie uczniów na czas trwania praktyk zawodowych

Terminy egzaminów poprawkowych promocyjnych

Terminy egzaminów poprawkowych promocyjnych (dla uczniów z 1-2 rocznymi ocenami niedostatecznymi) Poniedziałek 26.08.24 godz. 9:00 Matematyka Wtorek 27.08.24 godz. 9:00 Język angielski Środa 28.08.24 godz. 9:00 Język niemiecki Chemia Rośliny ozdobne Język polski Środa 28.08.24 godz. 10:00 Choroby zwierząt Zajęcia praktyczne Higiena produktów zwierzęcych Środa 28.08.24 godz. 11:00 Historia Historia i teraźniejszość    

REKRUTACJA DO INTERNATU

Informujemy, że od 1 czerwca 2024 roku rozpoczyna się rekrutacja do Internatu Zespołu Szkół Nr 3 im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Piasecznie  Osoby zainteresowane zamieszkaniem w naszej placówce w roku szkolnym 2024/2025 proszone są o składanie  wniosków. Druk wniosku  dostępny jest w siedzibie Internatu (pokój Wychowawców I piętro) i w sekretariacie –  w budynku Szkoły,  a także dostępne są na stronie Szkoły  w zakładce ” REKRUTACJA”. Wnioski o przyjęcie do internatu przyjmowane są: w sekretariacie Zespołu …