Rekrutacja do internatu

ZAPRASZAMY DO ZAMIESZKANIA W NASZYM INTERNACIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY W PIASECZNIE REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/23   Zasady rekrutacji O przyjęcie do Internatu może ubiegać się każdy uczeń kształcący się poza miejscem stałego zamieszkania, w szkole której organem prowadzącym jest Powiat Piaseczno. W pierwszej kolejności do internatu przyjmowani są: uczniowie Zespołu Szkół Nr 3; uczniowie kontynuujący zamieszkanie w internacie; w miarę wolnych miejsc uczniowie innych szkół średnich, których organem prowadzącym jest …

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i egzaminów zawodowych

Od dnia 1.06.2022 w Zespole Szkół Nr 3 w Piasecznie rozpoczyna się sesja Lato 2022. Poniżej przedstawiamy haromonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (PP 2012 i 2017) oraz egzaminów zawodowych (PP2019). Informujemy, że uczeń zgłasza się na egzamin min. 30 minut przed jego planowym rozpoczęciem się z dokumentem potwierdzającym tożsamość (Legitymacja, Dowód osobisty lub Paszport). Prosimy także o zapoznanie się z dopuszczalnymi przyborami, które należy obowiązkowo przynieść na egzamin. Harmonogram egzaminów w roku szkolnym 2021/22 …

Projekt “Moja Turkusowa Planeta”

W dniu 27 kwietnia 2022 r. uczniowie klas: 1b, 2ak, 3ak, 3tak pod opieką pań Agnieszki Kruk i Lucyny Jęczmyk-Brzózki wzięli udział w spotkaniu inaugurującym projekt Moja Turkusowa PLANETA – działania szkół powiatu piaseczyńskiego podnoszące świadomość n/t łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków. Podczas konferencji, która odbyła się w Zespole Szkół nr 1 w Piasecznie, wysłuchaliśmy wystąpienia Pana Starosty Ksawerego Guta, przedstawiciele firmy Digitale Story in the Making zapoznali nas z założeniami …

Oferta 2022/2023

Nasza oferta na rok szkolny 2022/2023 III Liceum Ogólnokształcące klasa humanistyczna Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski Języki obce: język angielski, język niemiecki Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, historia, język angielski klasa biologiczno-chemiczna Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski Języki obce: język angielski, język niemiecki Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, chemia klasa geograficzno-językowa Przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski Języki obce: język angielski, język niemiecki Przedmioty punktowane …

Kontakt z INTERNATEM

Mieszkańcu, Rodzicu skontaktuj się z nami: e-mail: internatzsnr3@gmail.com 22 756 73 54  wew. 114 – Wychowawcy Internatu 509 291 760  KADRA Każdy z nauczycieli – wychowawców posiada wykształcenie zgodne z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. KIEROWNIK INTERNATU p.  Nowak Małgorzata NAUCZYCIELE – WYCHOWAWCY p. Banaś Bożena p. Ciemińska Hanna p. Górniak Aneta p. Kupis Daria p. Kwiatkowski Maciej p. Ozimek …