Akademia Czujnego Rodzica-kolejne spotkanie z cyklu

Zapraszamy na ostatnie w roku szkolnym 2023/2024 spotkanie w ramach Akademii Czujnego Rodzica o tematyce rodzicielstwa relacyjnie kompetentnego, podczas którego prowadzący omówią potrzeby rozwojowe naszych dzieci i sposoby ich zaspokajania w relacji Rodzic-Dziecko. Dzięki wykładowi: Poznasz główne potrzeby rozwojowe na 6 etapach rozwoju od niemowlęcia do nastolatka. Dowiesz się, jak je umiejętnie zaspokajać. Poznasz adaptacyjne mechanizmy obronne, które dzieci tworzą na różnych etapach, gdy te potrzeby nie są spełniane. Dowiesz się, jak te mechanizmy zakłócają …

Akademia Czujnego Rodzica – kolejne spotkanie

W ramach Akademii Czujnego Rodzica organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie, w dn. 22.02.2024 w godz. 18-20, stacjonarnie – w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, odbędzie się kolejne spotkanie. Jego tematem będzie “Nastolatek w kryzysie psychicznym”.  Prowadzącą spotkanie będzie związana m.in. z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną – Katarzyna Gromek-Kulasza – psycholożka, psychoterapeutka, założycielka Fundacji Faro. Myślę, że warto wziąć udział w tym wykładzie, rozpowszechnić informację o nim i zainteresować nim mieszkańców powiatu, a w szczególności rodziców nastolatków oraz ich …

Akademia Czujnego Rodzica – kolejne spotkanie z cyklu

Spotkanie w ramach cyklu Akademii Czujnego Rodzica poprowadzi Aneta Tarnacka – psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. 23 listopada 2023 godz. 18.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14 Tytuł „Depresja i uzależnienia u młodzieży”. W spotkaniu wezmą udział również rodzice dziecka z doświadczeniem uzależnienia, którzy przedstawią problem ze swojej perspektywy. Wydarzenie będzie okazją do poznania mechanizmu uzależnień behawioralnych, depresji oraz ich przyczyn i sposobów leczenia. Będą Państwo mieli możliwość zadawania pytań specjaliście oraz …

WYPRAWKA SZKOLNA – RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025, w latach szkolnych 2023/2024–2025/2026 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom: 1) słabowidzącym, 2) niesłyszącym, 3) słabosłyszącym, 4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 5) …

Akademia Czujnego Rodzica: Jak wspierać dziecko w nauce?

wznowiona Akademia Czujnego Rodzica wraca po wakacjach z wykładem online “Jak wspierać dziecko w nauce?”. Wykład poprowadzi znana już Państwu Iwona Osik – psycholog i pedagog . W najbliższy wtorek 20 września o godzinie 18 omówimy kwestię motywacji do nauki, umiejętności uczenia się, ale również funkcjonowania umysłu dziecka, jego pamięci i koncentracji. Termin: wtorek, 20 września 2022 r. godzina 18.00 Link: https://meet.google.com/cnp-scae-fku Więcej informacji: https://piaseczno.pl/akademia-czujnego-rodzica-jak-wspierac-dziecko-w-nauce/ Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu  

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023 dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Piaseczno przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. (Uczniowie będący w trudnej sytuacji ekonomicznej spoza gminy Piaseczno, mogą ubiegać się o stypendium w gminach właściwych swojemu miejscu zamieszkania). Wnioski o przyznanie stypendium składa się od 01 do 15 września 2022r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Piasecznie – są one dostępne w recepcji oraz na stronie internetowej Ośrodka. Szczegółowe informacje: https://mgops.piaseczno.eu/formy-pomocy/stypendia Przypominamy, że kryterium dochodowe umożliwiające uzyskanie …

Rządowy programu pomocy uczniom niepełnosprawnym 2022

Pomoc w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w roku szkolnym 2022/2023, udzielana jest na wniosek opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia. Wnioski w roku szkolnym 2022/2023 należy składać do pedagoga szkolnego (pokój 6B, parter), w terminie do dnia 09.09.2022 r. Wnioski dostarczone po terminie, nie będą rozpatrywane! Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wnioski do …