Stypendium szkolne

Stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023 dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Piaseczno przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. (Uczniowie będący w trudnej sytuacji ekonomicznej spoza gminy Piaseczno, mogą ubiegać się o stypendium w gminach właściwych swojemu miejscu zamieszkania).

Wnioski o przyznanie stypendium składa się od 01 do 15 września 2022r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Piasecznie – są one dostępne w recepcji oraz na stronie internetowej Ośrodka.

Szczegółowe informacje: https://mgops.piaseczno.eu/formy-pomocy/stypendia

Przypominamy, że kryterium dochodowe umożliwiające uzyskanie stypendium szkolnego wynosi 600,00 zł /osobę w rodzinie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Panel dostępności