Kurs podstawowy z pierwszej pomocy


27.10.2017 r odbyły się zajęcia praktyczne w ramach kursu z pierwszej pomocy poziom podstawowy w klasie 1lc LO służb ratowniczych.Kurs podstawowy pozwala nabyć umiejętności praktyczne udzielania pierwszej pomocy. W czasie jego trwania uczestnicy ćwiczyli układanie poszkodowanych w różne pozycje i resuscytacje na manekinach. Prowadzone były  również pozoracje ratownicze z wykorzystaniem profesjonalnych środków do charakteryzacji urazów. Dzięki nim uczestnicy mogą zobaczyć jak wyglądają poszczególne urazy i nauczyć się je opatrywać. Szkolenie trwało 8 godzin dydaktycznych.

Program zajęć obejmował : 

 • Aspekty prawne pierwszej pomocy
  Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia
  Ocena stanu poszkodowanego i kontrola czynności życiowych
  Wezwanie pomocy
  Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym
  Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
  Omdlenia, atak serca, padaczka
  Zakrztuszenia
  Ewakuacja
  Krwotoki
  Rany i oparzenia
  Urazy kostno – stawowe
  Ćwiczenia praktyczne
  Ocena stanu poszkodowanego
  Bezpieczne odwracania z brzucha na plecy
  Układanie w pozycję boczną bezpieczną
  Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
  Zakrztuszenia
  Ewakuacja
  Unieruchamianie kończyn
  Pozoracje ratownicze najczęściej spotykanych urazów
 • Kolejne zajęcia dla klasy ratowniczej już w listopadzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Panel dostępności