Warsztaty “W stronę dojrzałości”

Nasza szkoła zgłosiła się do programu “W stronę dojrzałości” realizowanego w formie warsztatów dla młodzieży. Zajęcia prowadzone w ramach warsztatów dotyczą zdrowia prokreacyjnego. Powstały w wyniku realizacji zadania zleconego przez Ministra Zdrowia. Będą dotyczyć problemów, z którymi aktualnie nastoletni uczniowie się zderzają.  Zadanie finansowane jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Zajęcia realizowane w ramach 6. celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia pt. „Poprawa zdrowia prokreacyjnego”.

Działanie 2.: „Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej i profilaktycznej dotyczącej czynników endo- i egzogennych mających wpływ na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym”.

Tematy poruszane podczas warsztatów z młodzieżą :

  • Każdy krok ma znaczenie.
  • Styl życia a zdrowie prokreacyjne.
  • Wczesna inicjacja seksualna a zdrowie prokreacyjne.
  • Choroby przenoszone drogą płciową.
  • Płodność wskaźnikiem zdrowia prokreacyjnego.
  • Planowanie rodziny.
  • Metody planowania rodziny.
  • Troska o rozwój dziecka poczętego.
  • Niepłodność.
  • Ochrona zdrowia prokreacyjnego. 

 Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.wstronedojrzalosci.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Panel dostępności