Szkolenie praktyczne w zakresie PPOŻ

Szkolenie praktyczne w zakresie PPOŻ

W dniu 11.04.2018 r odbyło się szkolenie praktyczne PPOŻ w klasie 1lc LO służb ratowniczych. Zajęcia prowadzone były przez strażaków dzielący się swoimi doświadczeniami z różnego rodzaju akcji ratowniczo-gaśniczych. Podczas zajęć młodzież realizowała szkolenie w zakresie postępowania w razie wybuchu pożaru i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego. Zajęcia składały się z dwóch bloków: teorii i praktyki  z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego jak obsługa różnego rodzaju typu gaśnic, koca gaśniczego i hydrantu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Panel dostępności