Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie sesja zima 2021

Uwaga uczniowie technikum!

Przypominamy że pomimo trudnej sytuacji epidemicznej i  trwających ferii zimowych, daty sesji zima 2021 nie zostały zmienione i egzaminy odbędą się zgodnie z planem.

W związku z tym w linku poniżej przedstawiamy  harmonogram egzaminów dla uczniów technikum.

Harmonogram egzaminów potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Jednocześnie, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 2316), uprzejmie informujemy, że:

  1. zdających oraz innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu ww. egzaminów nie obejmują – podczas tych egzaminów – ograniczenia dotyczące zgromadzeń (§ 28 ust. 13 pkt 9 rozporządzenia). Zwracamy jednak uwagę na konieczność ograniczania liczby osób w salach egzaminacyjnych przez przeprowadzanie egzaminu w większej liczbie sal. Przypominamy również o obowiązku regularnego wietrzenia sal egzaminacyjnych oraz innych miejsc przeprowadzania egzaminu;
  2. po zajęciu miejsca przy stoliku – podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym lub podczas rozwiązywania zadania praktycznego przy stanowisku egzaminacyjnym zdający nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa, pod warunkiem że w trakcie egzaminu odległość pomiędzy poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m (§ 27 ust. 3 pkt 15 rozporządzenia). Obowiązku zakrywania ust i nosa – po spełnieniu ww. warunku – nie mają również członkowie zespołów nadzorujących oraz inne osoby uczestniczące
    w przeprowadzaniu egzaminów. Oczywiście wszystkie ww. osoby mogą, jeżeli czują się bezpieczniej, mieć zakryte usta i nos przez cały czas uczestniczenia w egzaminie. Przypominamy również o konieczności regularnego mycia lub dezynfekcji dłoni oraz –
    w przypadku członków zespołów nadzorujących i egzaminatorów – chronieniu dłoni przy pomocy rękawiczek jednorazowych;
  3. (…)
  4. osób do 16. roku życia, które przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, nie obejmuje zakaz przemieszczania się pomiędzy godziną 8:00 a 16:00 (§ 9 rozporządzenia)
  5. zdający, którzy na egzamin będą wracali z zagranicy, nie są objęci obowiązkiem 10-dniowej kwarantanny (§ 3 ust. 2 pkt 15 rozporządzenia). Osoby, które będą przyjeżdżać do Polski z zagranicy, aby wziąć udział w egzaminie, będą zobowiązane okazać funkcjonariuszowi straży granicznej podpisane przez dyrektora szkoły lub placówki zaświadczenie o tym, że uczestniczą w jednym z ww. egzaminów (§ 3 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia). Zaświadczenie jest do uzyskania w sekretariacie szkoły, po kontakcie z kierownikiem praktycznej nauki zawodu – a.baczkowska@zs3piaseczno.pl

II. Pozostałe informacje istotne dla szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe

Uprzejmie informujemy, że osób do 16. roku życia, które udają się do szkół lub placówek lub do miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, (…), nie obejmuje zakaz samodzielnego przemieszczania się od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 8:00 a 16:00 (§ 9 rozporządzenia).

Na prośbę rodziców ucznia poniżej 16 r.ż szkoła może wystawić zaświadczenie o konieczności przemieszczania się. Zaświadczenie jest do uzyskania w sekretariacie szkoły, po kontakcie z kierownikiem praktycznej nauki zawodu – a.baczkowska@zs3piaseczno.pl

https://cke.gov.pl/informacja-o-egzaminach-w-styczniu/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Panel dostępności