Deklaracje na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lato 2021

Uczniowie którzy nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i chcą poprawić wynik w sesji lato 2021, muszą wypełnić  i przesłać do 08.04.21 deklarację o chęci przystąpienia do egzaminu. 

Po wypełnieniu proszę o podpisanie deklaracji osobiści i przysłanie jej w formie skanu  na adres a.baczkowska@zs3piaseczno.pl

Dla przypomnienia poniżej zamieszczone zostały numery i nazwy kwalifikacji w poszczególnych zawodach:

technik architektury krajobrazu nr zawodu 314202

RL.21; Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu;

RL.22; Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu;

technik hodowca koni nr zawodu 314203

RL.19; Organizacja chowu i hodowli koni;

RL.20; Szkolenie i użytkowanie koni;

technik ogrodnik nr zawodu 314205

RL.05; Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych;

RL.18; Planowanie prac ogrodniczych;

technik weterynarii nr zawodu 324002

RL.10; Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt;

RL.11; Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej;

deklaracja PP 2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Panel dostępności