Rekrutacja do internatu

ZAPRASZAMY DO ZAMIESZKANIA W NASZYM INTERNACIE
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY
W PIASECZNIE
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/23

 

Zasady rekrutacji

 1. O przyjęcie do Internatu może ubiegać się każdy uczeń kształcący się poza miejscem stałego zamieszkania, w szkole której organem prowadzącym jest Powiat Piaseczno.
 2. W pierwszej kolejności do internatu przyjmowani są:
  1. uczniowie Zespołu Szkół Nr 3;
  2. uczniowie kontynuujący zamieszkanie w internacie;
  3. w miarę wolnych miejsc uczniowie innych szkół średnich, których organem prowadzącym jest Powiat Piaseczno.
 3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych warunkami zdrowotnymi, rodzinnymi i wychowawczymi do internatu może być przyjęty uczeń posiadający zameldowanie w Piasecznie.
 4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie wniosku złożonego przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego w porozumieniu
  z rodzicami.
 5. Uczniowie, którzy starają się o zamieszkanie w internacie w nowym roku szkolnym, składają podanie zgodnie z podanymi terminami rekrutacji.
 6. Przyjęcia do internatu odbywają się także w ciągu całego roku szkolnego w miarę wolnych miejsc.
 7. O przyjęciu w ciągu roku szkolnego decyduje Kierownik Internatu w porozumieniu i za akceptacją Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3.
 8. Dokumenty potrzebne do rekrutacji znajdują się w sekretariacie szkoły lub pokoju wychowawców w budynku internatu ( I piętro).
 9.  Wniosek o przyjęcie do internatu można również złożyć w formie podania.
 10. Miejsce składania dokumentów odbywa się w formie elektronicznej– adres @ podany na stronie Zespołu Szkół nr 3  i osobiście ( sekretariat szkoły lub  pokój wychowawców w internacie – I piętro ).
 11. Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje powołana przez dyrektora szkoły komisja rekrutacyjna.
 12. Uczniowie, którzy mieszkali w internacie, ale nie przestrzegali Statutu Szkoły i Regulaminu Internatu mogą być przyjęci do placówki warunkowo, po podpisaniu kontraktu wychowawczego.

Terminy składania podań

Złożenie wniosku, podania  (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 19 maja – 31 sierpnia

Termin w postępowaniu uzupełniającym 31 sierpnia – 16 września

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych   nastąpi w dniu 31 sierpnia.

Dodatkowo-lista osób przyjętych  do Internatu znajdować się będzie na tablicy ogłoszeń /parter – budynek szkoły/.

Dopuszcza się  podanie wyników rekrutacji w formie list kandydatów do publicznej wiadomości na stronie internetowej.

Preferowane są dokumenty złożone osobiście ze względu na ich czytelność.

Kierownik Internatu

Małgorzata Nowak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Panel dostępności